Thời gian gần đây, giá xăng dầu thế giới liên tục biến động tăng và duy trì ở mức cao, Bộ Tài chính lại một lần nữa giảm thuế nhập khẩu xăng xuống 0% và cho phép doanh nghiệp xăng dầu tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá.

Sức ép tăng giá xăng dầu lên rất cao.
Hôm qua 14/1, Bộ Tài chính đã có văn bản số 606/BTC-QLG gửi tới các <span style="text-decoration: underline">doanh nghiệp <span style="text-decoration: underline">kinh doanh xăng dầu đầu mối về sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương đối với mặt hàng diezel, mức sử dụng cụ thể như sau: tăng mức sử dụng thêm 600 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít lên 1.600 đồng/lít.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng: xăng, dầu hoả, ma zút như đã quy định. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán quỹ hàng năm theo quy định hiện hành.

Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với lượng diezel bán ra theo quy định trên, kể từ 0 giờ ngày mai 15/1 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Cùng với quy định về việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, từ hôm nay 14/1, mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng xăng giảm từ 6% xuống còn 0%; dầu hoả giảm từ 6% xuống còn 2%; dầu diezel từ 2% xuống còn 0%; dầu ma zút giảm từ 5% xuống còn 2%...

Việc điều chỉnh giám thuế nhập khẩu xăng dầu của Bộ Tài chính và cho phép doanh nghiệp xăng dầu tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá được xem là nỗ lực của cơ quan chức năng, nhằm chủ động ổn định giá xăng dầu, hạn chế được việc phải tăng giá cao đột biến, hạn chế tác động kéo theo đối với các mặt hàng khác và nền kinh tế, đảm bảo lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Hiện giá xăng dầu tại thị trường Singapore niêm yết trên trang web của Petrolimex ngày 13/1 có giá như sau: xăng R92 105,65 USD/thùng; diezel 0,05S 110,41 USD/thùng; dầu hỏa 110,71 USD/thùng và ma zút 3,5S 537,74 USD/tấn.</span></span>

Theo Dân Trí