Anh chị hãy giúp em tìm hiểu về:
_Chính sách sản phẩm
_Chính sách phân phối
_Có bao nhiêu loại sản phẩm của mobifone từ trước đến giờ? Loại nào suy thoái loại nào đang phát triển?
Cám ơn các anh chi đã tham gia giúp đỡ (*_*)