Kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh tại Việt Nam Quý I/2011 do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện cho thấy, 35% doanh nghiệp cho rằng mức độ lạm phát sẽ tăng hơn 10% vào giai đoạn cuối năm 2011.

Đây là lần thứ 2 EuroCham tiến hành khảo sát về “Chỉ số kinh doanh”. Theo đó, mức độ tin cậy vào chỉ số tình hình kinh doanh chuyển dịch từ 75 đến 79. Phần lớn các doanh nghiệp đánh giá tình hình hiện tại của họ như là "tốt" hay "trung lập”. Số doanh nghiệp cho biết họ đang đạt được tình hình kinh doanh “xuất sắc”, tăng từ 6% đến 11%.

Những dự báo về triển vọng kinh doanh và kế hoạch đầu tư cho năm 2011 cho thấy xu hướng vẫn khá là tích cực khi không có nhiều sự thay đổi lớn. Những ý kiến phản hồi về việc giảm đầu tư tại VIệt Nam cũng có sự thay đổi từ 12% xuống còn 8%. Khi đề cập đến kế hoạch đầu tư, có một sự thay đổi nhỏ trong ý kiển phản hồi là các doanh nghiệp sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam (tăng từ 23% trong cuộc khảo sát lần thứ nhất lên đến 32%).

Các doanh nghiệp cũng cho biết, mức lương cho lao động có tay nghề trong năm 2011 dự kiến sẽ tăng lên đáng kể: 54% cho biết họ hy vọng mức lương sẽ tăng hơn 10% trong năm nay (so với cuộc khảo sát lần thứnhất là 30%). Đối với tiền lương cho lao động không có tay nghề, có 36% dự kiến một sự gia tăng đáng kể (so với kết quả trước là 19%).

58% của các doanh nghiệp trong cuộc khảo sát hi vọng rằng lĩnh vực hoạt động của họ sẽ tăng hơn 8% trong năm 2011 (so với cuộc khảo sát lần thứ nhất là 42%), cho thấy một sự tự tin tổng quan trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai.

32% các doanh nghiệp cho rằng lạm phát ở Việt Nam sẽ đạt đến mức tăng 6-8% vào thời điểm giữa năm 2011. 35% các doanh nghiệp nhìn nhận sẽ tăng hơn 10% vào giai đoạn cuối năm 2011.

Ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Châu Âu cho biết: “Tôi khá ngạc nhiên khi thấy có sự thay đổi trong mức độ tin cậy vào chỉ số tình hình kinh doanh chuyển dịch từ 75 đến 79. Điều đó chắc chắn phản ánh được sự tin tưởng lớn rộng của các thành viên Hiệp Hội vào triển vọng kinh tế của Việt Nam sau khi Đại hội Đảng lần thứ 11 được thông qua cùng với việc công bố Ban lãnh đạo mới."


Theo: stox.vn