Vâng,chào anh chị em.Còn 1 tháng nữa là sự kiện 1000 năm mới có 1 lần diễn ra.Sự kiện to như vậy mà nghĩ mãi em vẫn chưa thấy có cơ hội nào "kiếm ăn tý" vào dịp này.Hội quê,mấy bà cụ còn đi bán chè bán kem được.zzz.Mong anh chị em chém thêm)