Xin chào các chuyên gia kinh tế hiện tại và tương lai.

Tôi là Vũ đang nghiên cứu về vấn đề " cây trồng không dùng thuốc BVTV và phân bón hóa học nhưng cho năng suất tốt".

mong các bạn giúp đỡ dùm những câu hỏi sau


1. sự thuận lợi khi không sử dụng thuốc BVTV Và phân bón hóa học cho cây trồng
2. những hệ lụy kéo theo của sự phát triển kinh tế ( hậu quả )

Mong các bạn nhiệt tình giúp đỡ để đề tài của mình được hoàn thành tốt.....

xin chân thành cảm ơn