Phản hồi: Bạn chọn gì cho sự kiện kinh tế 2010 ???

Sự kiện Vinashin và năng lực thực sự của các Tập đoàn kinh tế nhà nước. - Nếu từ sự kiện này mà các nhà lãnh đạo và quản lý rút kinh nghiệm và kịp thời giám sát toàn bộ các tập đoàn còn lại thì những vấn để kinh tế cơ bản sẽ được giải quyết. Tuy nhiên cá nhân em cũng không hiểu các bác lãnh đạo nhà mình có thực sự không thấy những yếu kém của các tập đoàn???