mình chép nguyên văn 1 câu này của 1 bài báo nào đó ko nhớ:
"Sức mạnh của thương hiệu tỷ lệ nghịch với sự bành trướng của nó và tỷ lệ thuận với sự sắc lại của nó".
vế đầu ý nói là hoạt động của cty đó càng bành trướng bao nhiêu thì thương hiệu đó giảm à???
các bạn cho ý kiến về câu nói đó xem có đúng không?