Mình không biết bài này post ở đây được ko, chỉ biết nhận nhiều của mọi người rồi, nên giờ có file này, đọc thấy tâm đắc. Gửi mọi người tham khảo.