Theo xu thế hiện nay trái cây hàng ngoại nhập khẩu rất nhiều,trong khi hàng nội cũng nhiều không kém.Vậy có cách nào giúp hàng việt theo kịp hàng ngoại không?Làm cách nào tạo một thương hiệu trái cây việt thành công?