mình đang cần một vài tài liêu về các doanh nghiệp bị thất bại trong việc kinh doanh với EU để làm thuyết trình , mấy bạn nào có thể cung cấp được tài liệu về các doanh nghiệp đó và nêu ra nguyên nhân thất bại trong việc làm ăn với EU của doanh nghiệp đó cho mình luôn nha