[IMG]data/attachments/5/5226-80cf9a8375ab969743b73c95e28a9f43.jpg[/IMG]Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và Logo cũng không nằm ngoài quy luật. Sự thay đổi trong logo thể hiện sự đánh giá lại các giá trị của công ty và phản ảnh những thay đổi trong thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.

Một logo có thể thay đổi nhiều lần trong suốt vòng đời của công ty sở hữu nó, đặc biệt là công ty lâu năm. Có rất nhiều lý do để thay đổi logo như làm mới lại thương hiệu, thay đổi logo theo sứ mạng và chiến lược mới của doanh nghiệp… Đặc điểm chung của các logo được thiết kế lại là sự hiện đại hơn, đơn giản và tinh tế hơn.

Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết:
http://www.dna.com.vn/vi/thiet-ke-t...o/thuong-hieu-hang-dau:-logo-qua-cac-thoi-ky/