Logo ngân hàng Phương Đông (OCB)
Logo mới là thành quả được hoàn thiện dựa trên tiêu chí kế thừa những giá trị cốt lõi và tinh hoa của logo cũ, kết hợp chúng với các yếu tố sáng tạo hài hòa làm tăng thêm sự mạnh mẽ, năng động và tính hiện đại cho thương hiệu. Mẫu logo này sẽ mang đến cho ngân hàng Phương Đông OCB một diện mạo mới xứng tầm với đẳng cấp của một thương hiệu ngân hàng uy tín và có tiềm lực mạnh tại Việt Nam, đang khẳng định được vị thế và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.
Logo mới bao gồm 2 phần: biểu tượng hình và biểu tượng chữ. Phần biểu tƣợng hình vẫn lấy ý tưởng từ đồng tiền cổ và khái niệm Vuông - Tròn đầy ý nghĩa của logo cũ, nhưng được thiết kế cách điệu khéo léo bằng những đường nét năng động, tinh tế, đậm tính sáng tạo để trở thành một tổng thể hài hòa và hiện đại. Đồng tiền cổ hình tròn được hợp thành từ 4 mảnh ghép mang hình dáng của những con sóng đang chuyển động không ngừng, vừa tượng trưng cho hình ảnh đồng tiền thường được sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng, sự viên mãn, thịnh vượng và niềm tin trọn vẹn mà ngân hàng Phương Đông OCB mang đến cho khách hàng, vừa gợi liên tưởng đến sự hợp nhất 4 giá trị cốt lõi của ngân hàng là "Chủ động sáng tạo - Tốc độ - Chuyên nghiệp - Gắn kết và thân thiện". 4 giá trị này cùng phối hợp và chuyển động nhịp nhàng quanh hình vuông ở vị trí trung tâm bên trong tượng trưng cho yếu tố khách hàng, thể hiện cam kết tất cả cùng
nỗ lực hướng đến lợi ích của khách hàng, đúng như ý nghĩa giá trị cốt lõi quan trọng nhất của ngân hàng Phương Đông OCB - "Khách hàng là trọng tâm".
Đặc biệt, đồng tiền cổ được thiết kế mở với những khoảng trống nhỏ được tạo ra từ sự chuyển động của 4 con sóng, tượng trưng cho dòng chảy thông suốt trong lưu thông tiền tệ và sự thuận lợi trôi chảy trong việc kinh doanh, cũng như tầm nhìn linh hoạt của lãnh đạo ngân hàng. Thêm vào đó, từng con sóng đều được phát triển từ nhỏ thành lớn, khẳng định sự tăng trưởng bền vững về giá trị và lợi ích mà ngân hàng Phương Đông OCB cam kết mang đến cho khách hàng.
Với hình ảnh đồng tiền cổ nhưng năng động, khái niệm Vuông - Tròn tốt đẹp trong văn hóa và quan niệm truyền thống của người Việt Nam cũng được thể hiện hài hòa hơn và nhờ vậy truyền tải mong muốn của ngân hàng Phương Đông OCB đến khách hàng một cách tinh tế, trọn vẹn mà cũng gần gũi hơn: "Trời tròn Đất vuông – Thiên thời Địa lợi, Vuông Tròn no đủ - Thịnh vượng Nhân hòa".
Logo mới là thành quả được hoàn thiện dựa trên tiêu chí kế thừa những giá trị cốt lõi và tinh hoa của logo cũ, kết hợp chúvới các yếu tố sáng tạo hài hòa làm tăng thêm sự mạnh mẽ, năng động và tính hiện đại cho thương hiệu. Mẫu logo này mang đến cho OCB một diện mạo mới xứng tầm với đẳng cấp của một thương hiệu ngân hàng uy tín và có tiềm lực mạnh Việt Nam, đang khẳng định được vị thế và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.
Logo mới bao gồm 2 phần: biểu tượng hình và biểu tượng chữ.
Phần biểu tƣợng hình vẫn lấy ý tưởng từ đồng tiền cổ và khái niệm Vuông - Tròn đầy ý nghĩa của logo cũ, nhưng đưthiết kế cách điệu khéo léo bằng những đường nét năng động, tinh tế, đậm tính sáng tạo để trở thành một tổng thể hài hòa và hiện đại. Đồng tiền cổ hình tròn được hợp thành từ 4 mảnh ghép mang hình dáng của những con sóng đang chuyển độ không ngừng, vừa tượng trưng cho hình ảnh đồng tiền thường được sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng, sự viên mãn, thvượng và niềm tin trọn vẹn mà OCB mang đến cho khách hàng, vừa gợi liên tưởng đến sự hợp nhất 4 giá trị cốt lõi của nghàng là "Chủ động sáng tạo - Tốc độ - Chuyên nghiệp - Gắn kết và thân thiện". 4 giá trị này cùng phối hợp và chuyển độ nhịp nhàng quanh hình vuông ở vị trí trung tâm bên trong tượng trưng cho yếu tố khách hàng, thể hiện cam kết tất cả cùn
nỗ lực hướng đến lợi ích của khách hàng, đúng như ý nghĩa giá trị cốt lõi quan trọng nhất của OCB - "Khách hàng là trọng tâm".
Đặc biệt, đồng tiền cổ được thiết kế mở với những khoảng trống nhỏ được tạo ra từ sự chuyển động của 4 con sóng, tượtrưng cho dòng chảy thông suốt trong lưu thông tiền tệ và sự thuận lợi trôi chảy trong việc kinh doanh, cũng như tầm nlinh hoạt của lãnh đạo ngân hàng. Thêm vào đó, từng con sóng đều được phát triển từ nhỏ thành lớn, khẳng định sự tăng trưởng bền vững về giá trị và lợi ích mà OCB cam kết mang đến cho khách hàng. Với hình ảnh đồng tiền cổ nhưng năng động, khái niệm Vuông - Tròn tốt đẹp trong văn hóa và quan niệm truyền thống người Việt Nam cũng được thể hiện hài hòa hơn và nhờ vậy truyền tải mong muốn của OCB đến khách hàng một cách tế, trọn vẹn mà cũng gần gũi hơn: "Trời tròn Đất vuông – Thiên thời Địa lợi, Vuông Tròn no đủ - Thịnh vượng Nhân hòa".