Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các doanh nghiệp may Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn:
_ Thị trường đầu ra
_ Giá cả
_ Công nghệ....

....Nếu bạn là nhà quản lý của một công ty Dệt May trong nước, bạn sẽ điều chỉnh chiến lược kênh phân phối sản phẩm của mình như thế nào để vượt qua giai đoạn này????

Nếu bạn nào có tài liệu về chiến lược kinh doanh của công ty dệt may nào đó chia sẻ, các thành viên trên diễn đàn xin chân thành cảm ơn!