Trong thập niên này, các ngành công nghiệp sáng tạo phát triển nhanh hơn so với các ngành dịch vụ truyền thống và các khu vực sản xuất ở các nước phát triển.

Bản báo cáo Kinh tế sáng tạo thế giới năm 2010 đề cập tới xu hướng thương mại từ năm 2008 hất trở lại; tuy nhiên, vẫn có thể nói rằng trong thập niên này, các ngành công nghiệp sáng tạo phát triển nhanh hơn so với các ngành dịch vụ truyền thống và các khu vực sản xuất.

Một động lực chính cho sự phát triển này là tốc độ thay đổi công nghệ nhanh tới chóng mặt trong truyền thông đa phương tiện và viễn thông trong suốt thập niên qua.

Các công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là cuộc cách mạng di động, đã tạo ra một loạt các dịch vụ truyền thông mới và dịch vụ di động, qua đó nội dung sáng tạo có thể nhanh chóng được chuyển đến tay người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới; và các ngành công nghiệp sáng tạo đáp lại bằng cách cung cấp một số lượng lớn (và không ngừng mở rộng) các sản phẩm sáng tạo cho thị trường.

Về phía cầu, những gia tăng trong thu nhập của người tiêu dùng ở các nước phát triển cùng với xu thế thị hiếu của họ chuyển sang các hình thức tiêu dùng văn hóa đã góp phần duy trì sức tăng trưởng cho nền kinh tế sáng tạo.

Tới giữa thập niên đầu tiên của thiên niên kỷ mới, các ngành công nghiệp sáng tạo đã đem lại những tiến bộ về công ăn việc làm, thương mại, đổi mới, và kinh tế ở nhiều quốc gia phát triển, trong đó đóng góp của các ngành trên vào GDP tại các quốc gia này đạt mức bình quân 3 - 6%.

Theo ước tính của một nghiên cứu gần đây, năm 2007 các ngành công nghiệp sáng tạo tại Mỹ chiếm 6,4% nền kinh tế nước này và hiện đây là một khu vực xuất khẩu hàng đầu của Mỹ.

Tại Vương quốc Anh, các ngành công nghiệp sáng tạo (được coi là ngành giá trị gia tăng) chiếm 6,2% nền kinh tế năm 2007, chiếm 4,5% tổng sản lượng xuất khẩu của Anh và có mức tăng trưởng hàng năm là 5% trong giai đoạn 1997 - 2007 (trong khi đó, tỉ lệ này ở các khu vực còn lại trong nền kinh tế Anh chỉ là 3%).

Theo: Diễn đàn kinh tế Việt Nam