Mình đang có bài tập tìm hiêu vể chiến lược maketting của hãng Apple vể sản phẩm Iphone đình đám, cơ mà tớ chưa tìm hiểu dc nhìu thông tin, Bạn nào có thông tin về vấn đề này thì gửi cho mình vơi nha. Thanks nhìu