Các vụ đình công gây ra sự tốn kém khủng khiếp đối với xã hội,không chỉ đối với người lao động và giới chủ,mà còn đối với khách hàng và những người khác sống dựa vào ngành công nghiệp đó.


Một số nhà kinh tế học đã đưa ra ý tưởng:thay một
vụ đình công thật bằng một vụ đình công ảo.Trong một vụ đình công ảo,công nhân và công ty vẫn tiến hành làm việc,sản xuất như bình thường,nhưng công nhân sẽ không được nhận lương,còn giới chủ sẽ trao toàn bộ doanh thu trong khoảng thời gian đó cho chính phủ hoặc làm từ thiện.Điều này cũng có nghĩa là công nhân và giới chủ sẽ hi sinh cho chính phủ một khoản tiền tương đương với phí tổn của vụ đình công thật.


Như vậy,trong một vụ đình công ảo phần còn lại của nền kinh tế không bị ảnh hưởng.Giới chủ và công nhân chắc chắn đã thấy phí tổn mình phải ghánh chịu (và có động cơ để giải quyết),còn chính phủ (hoặc tổ chức từ thiện) thì tự dưng có tiền từ trên trời rơi xuống.


Các bạn cùng tham gia thảo luận về vấn đề thú vị này nha!!!!