Công ty em trong tháng 03/2007 có đánh giá lại tài sản (gồm: TSCĐ, Hàng tồn kho và CCDC) để chuyển thành Công ty cổ phần với số tiền đánh giá tăng là 10 tỷ (TSCĐ: 7 tỷ; Hàng tồn kho 2,5 tỷ; CCDC 500tr) . Số tiền đánh giá tăng trên em đưa vào thu nhập khác.
Từ tháng 04/2007 đến tháng 12/2007: Công ty em đã tiến hành trích khấu hao, xuất bán hàng tồn kho và tính vào chi phí đối với CCDC của tài sản tăng thêm là:
- Khấu hao TSCĐ là: 200tr
- Hàng tồn kho xuất bán hết là: 2,5tỷ
- CCDC đã tính vào chi phí: 250tr.
Theo BCTC của kiểm toán thì 3 khoản trên Công ty em không được tính vào chi phí khi quyết toán thuế TNDN.
Vậy, cho em hỏi: kết luận của kiểm toán như vậy có đúng không và căn cứ vào văn bản nào? Nhờ anh Nguyễn Vũ Hoàng giải thích cho em vì công ty em đang bị kiểm tra quyết toán thuế.
Anh trả lời sớm cho em nhé, Em cảm ơn nhiều.