Mình trả lời cho bạn về hình thức đầu tư BOT, BTO, BT, BCC. Bạn tham khảo tập tin đính kèm nếu có gì còn thắc mắc bạn nêu lên đây mình sẽ trao đổi sau.