Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 73/2009/TT-BTC về điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có hiệu lực từ ngày 20/4 tới.

Theo đó, thuế nhập khẩu xăng được giữ nguyên ở mức 20% như trước đây, còn thuế nhập khẩu nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao và các loại diesel khác giảm từ 25% xuống còn 20%.
Một số loại như kerosene giảm từ 40% xuống còn 35%. Các loại sản phẩm khác về cơ bản giữ nguyên thuế nhập khẩu cũ.
Việc giảm 5% thuế nhập khẩu dầu diezen được xem là biện pháp chia sẻ từ Nhà nước đối với các DN kinh doanh xăng dầu trước xu hướng giá xăng dầu thành phẩm đang tăng cao. Đây là cách làm cần thiết để giữ giá dầu trong nước ổn định, góp phần kích cầu đầu tư và tiêu dùng, chống suy giảm kinh tế.
Nhằm xây dựng một hành lang pháp lý và các công cụ điều hành giá xăng theo cơ chế thị trường, mới đây, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản về các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới.
Theo đó, giá xăng dầu được sử dụng làm căn cứ xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Danh mục nêu trên là giá nhập khẩu trên thị trường Singapore (giá Platt’s Singapore) của bình quân 30 ngày trước khi điều chỉnh thuế suất của các mặt hàng: Xăng A92, diesel 0,05%s, dầu hoả, mazut.
Đối với xăng, có 8 mức thuế tương đương với 8 mức giá. Các mức thuế được quy định là khi giá dầu dưới 53 USD/thùng thì mức thuế nhập khẩu sẽ là 40%; từ 53 đến dưới 64 USD/thùng thuế 35%;
Từ 64 đến dưới 75 USD/thùng thuế áp dụng 30%; từ 75 đến dưới 86 USD/thùng, thuế nhập khẩu là 25%; từ 86 đến dưới 97 USD/thùng là 20%; từ 97 đến dưới 107 USD/thùng, thuế xuống 15%; từ 107 đến dưới 118 USD/thùng áp thuế 10%; từ 118 USD/thùng trở lên chỉ còn 5%.

Đối với Diezen 7 mức tương đương dưới 48 USD/thùng áp dụng 30%; từ 48 đến dưới 60USD xuống 25%; từ 60 đến dưới 73 USD/thùng là 25%; từ 73 đến dưới 85USD còn 20%; từ 85 đến dưới 97USD, thuế áp dụng là 15%; từ 97 đến dưới 109USD, thuế còn 10%; từ 109USD trở lên thuế còn 5%.
Các loại sản phẩm như mazut, dầu hỏa, nhiêu liệu bay cũng được xây dựng các mức thuế cụ thể tương đương với mức giá trên thị trường thế giới.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh các mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu cụ thể, để áp dụng thực hiện cho từng thời kỳ và trong điều kiện thị trường xăng, dầu trong và ngoài nước diễn biến bình thường.
Đây cũng sẽ là một trong những căn cứ để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh.
Phước Hà
Theo VietNamNet


Mời cá bạn tham khảo thêm thông tin tài chính - ngân hàng - chứng khoán tại <span style="">Đây</span>