Mình không học các vấn đề về kinh tế hay pháp luật,nhưng mình đang làm cái đề tài về nó "viết chương trình quản lý moto,xe máy ở Tp.HCM" nhưng mình lại không biết cơ quan nào làm việc quản lý này,và phương thức quản lý ra ra sao,mong các bạn gần xa giải thích hay nói rõ cho mình hiểu nếu có tài liệu thì cho mình xin luon nhe^^