đây là các thông tư về thuế TNCN,và có các biểu mẫu tính thuế TNCN tháng,quý....các bạn down về tham khảo :53:~Onhé!