có ai biết nhà đầu tư Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài thì cần phải có những điều kiện gì ? help me please !