chào cả nhà... em đang học nguyên lý kế toán và tình hình là có nhiều tài khoản em ko hiểu. Mong cả nhà giúp em.
1. TK 243 "tài sản thuế thu nhập hoãn lại" là như thế nào ạ?
2. TK 347 "thuế thu nhập hoãn lại phải trả", xin cho em một vài ví dụ về các nghiệp vụ liên quan đến TK này.
cảm ơn mọi người...