:2:Câu 1: tại sao nói hợp đồng dân(hđ) cư là hđ gốc. giữa hđ, TM & hđ dân sự có mối quan hệ như thế nào ? ( về nội dung và hình thức )

Câu 2: các bạn hùn vốn để thành lập công ty TNHH đã có đăng ký KD. Có trụ sở giao dịch tạm thời. các thành viên muốn làm thủ tục xin cấp đất hoặc thuế đất thì lam như thế nào ? ( cơ quan nào có thể cấp đất để hoạt động KD)

Câu 3: trình bày những hành vi gian lận trong việc rút tiền ngân sách thông qua việc xin hoàn thuế GTGT.

Câu 4: bán phá giá là gì ? thế nào là biên độ bán phá giá các biện pháp chống bán phá giá.mong các bác trả lời nhanh dùm em với: em cảm ơn nhìu .:8: