Cập nhật các thủ tục kế toán thuế luôn thay đổi, tốn nhiều thời gian với sự trợ giúp của các chuyên gia của Ketoanmvb. Ketoanmvb cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói có thể giúp bạn duy trì một sổ sách kế toán chung phù hợp với Việt Nam và luôn cập nhật về việc miễn lệ phí giấy phép, kê khai thuế, nghĩa vụ tuân thủ thuế, v.v.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói đúng hạn mang đến cho bạn sự an tâm

Nộp hồ sơ đúng hạn

Chúng tôi chuẩn bị và gửi các tờ khai của bạn kịp thời và chính xác trong suốt cả năm, vì vậy bạn có thể duy trì sự tuân thủ, yên tâm và tránh bị phạt. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về thời hạn sắp tới.Báo cáo chính xác

Đội ngũ nhân viên lành nghề của chúng tôi có hiểu biết quốc tế và kỳ vọng về báo cáo. Chúng tôi am hiểu cả các tiêu chuẩn tuân thủ VAS và tài khoản quản lý cơ bản hoặc báo cáo IFRS / US GAAP đầy đủ.

Chúng tôi sẽ hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính hàng năm theo các yêu cầu của VAS. Tuy nhiên, các nghĩa vụ kiểm toán bổ sung có thể phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm (ví dụ: đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài). Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với những yêu cầu đó và làm việc với kiểm toán viên được chỉ định của bạn.

Tuân thủ và khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ bạn đáp ứng các nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đang diễn ra tại Việt Nam, bao gồm quyết toán hàng năm, hồ sơ tạm tính hàng quý và tài liệu hàng tháng để tuân thủ và lập kế hoạch chiến lược. Trong suốt năm, chúng tôi sẽ cảnh báo và tư vấn cho bạn về bất kỳ vấn đề thuế quan trọng nào và rủi ro tiềm ẩn.

Tuân thủ thuế giá trị gia tăng

Khái niệm VAT ở Việt Nam xoay quanh Hóa đơn thuế (thường được gọi là hóa đơn đỏ) và Acclime sẽ hỗ trợ bạn đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ đầu vào và đầu ra đối với VAT, cùng với các hồ sơ hàng tháng / hàng quý, yêu cầu hoàn thuế cho nhà đầu tư, và các yêu cầu hàng năm....

Tìm hiểu chi tiết dịch vụ kế toán trọn gói tại: ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi.html