em đang làm 1 cái hợp đồng về phân phối độc quyền. chả là công ty em muốn làm nhà phân phối độc quyền cho 1 công ty ở nước ngoài, nhưng e không hiểu 1 công ty làm nhà phân phối độc quyền có những quyền lợi và trách nhiệm gì, và công ty cho mình làm nhà phân phối độc quyền có trách nhiệm gì. Mong mọi người cho em ý kiến ạ. cảm ơn mọi người rất nhiều