Vòng Quay Vũ Trụ là 1 trò chơi video slot (xèng) gồm có 3 bánh xe có Tính Năng Máy Xáo sẽ tặng 1 Vòng quay lại hoặc Tính năng Thưởng.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WELLBET MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
[img]http://www.wellbet******.com/wp-content/uploads/2021/01/slot-doi-thuong-vong-quay-vu-tru-1-1.jpg[/img]
1/ Tính năng xáo trộn

- Có 2 Máy xáo ở trên bánh xe và mỗi Máy xáo trỏ đến một vị trí biểu tượng cố định trên bánh xe.

- Trên mỗi vòng quay, cả hai Máy xáo được gắn một biểu tượng hình ngẫu nhiên (có thể là biểu tượng Hành tinh, Mặt trời, Mặt trăng hoặc Ngôi sao).

- Nếu chỉ một trong các Máy xáo khớp với biểu tượng nó trỏ đến thì Người Chơi được tặng Tính năng Vòng quay lại.

- Nếu cả hai Máy xáo khớp với biểu tượng nó trỏ đến thì Người Chơi được tặng Tính năng Thưởng.

2/ Tính năng Vòng quay lại (Respin Feature)

- Trong Tính năng Vòng quay lại, guồng đã kích hoạt Tính năng Máy xáo bị đóng băng và 2 guồng khác sẽ quay lại.

- Máy xáo chưa kích hoạt cũng sẽ được gắn một biểu tượng hình ngẫu nhiên có thể khớp với biểu tượng nó trỏ đến và được tặng Tính năng Thưởng.

- Không thể kích hoạt lại Tính năng Vòng quay lại.

3/ Tính năng Thưởng

- Trong Tính năng Thưởng, Người Chơi được thấy 8 ô với giá trị phần thưởng được chỉ rõ trên mỗi ô và giá trị Phần thắng (được xác định bởi giá trị trung bình của tất cả phần thưởng của ô đó).

- Người Chơi có thể chọn “Thử vận” để xóa một ô và thay đổi giá trị Phần thắng hoặc chọn “Nhận phần thắng” để lấy giá trị Phần thắng.

- Tính năng Thưởng kết thúc và giá trị Phần thắng được trao khi Người Chơi chọn “Nhận phần thắng” hoặc khi chỉ còn lại moto.

- Tính năng Thưởng có thể dược kích hoạt trong trò chơi chính hoặc Tính năng Vòng quay lại.

- Không thể kích hoạt lại Tính năng Vòng quay lại.