Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0

  bài tập tính thuế,nhờ các bạn giải giúp

  Slide 47 .O {color:black; ;} a:link {color:#336699 !important;} a:active {color:#CC0000 !important;} a:visited {color:#003366 !important;} CtyA cuûa Vieät Nam thöôøng xuyeân nhaäp khaåu khí nitô loûng cuûa Cty B taïi Malaysia vôùi ñôn giaù laø 0,50 USD / 1 kg. Nhöõng thuøng chöùa baèng kim loaïi ñaëc bieät duøng ñeå ñöïng khí nitô loûng ñöôïc coâng ty A cung caáp mieãn phí cho coâng ty B
  Vieäc ñieàu tra cuûa Haûi Quan cho thaáy Cy A ñaõ mua nhöõng thuøng chöùa baèng kim loaïi ñaëc bieät naøy cuûa Cty C taïi Singapore vôùi giaù 10 USD / 1 thuøng ñeå göûi sang Malaysia cho Cty B, moãi thuøng chöùa coù theå chöùa ñöôïc 10 kg khí nitô loûng. Do quy ñònh chaët cheõ veà an toaøn neân cô quan chöùc naêng taïi Vieät Nam chæ cho pheùp moãi thuøng chöùa chæ ñöôïc pheùp söû duïng toái ña 20 laàn ñeå nhaäp khaåu nitô loûng .
  Anh (Chò) haõy xaùc ñònh TGHQ ñoái vôùi 100 kg khí nitô loûng maø Cty A ñaõ nhaäp khaåu cuûa Cty B (laàn 1) , bieát raèng hôïp ñoàng giöõa A vaø B ñaõ kyù keát soá löôïng 2.000 kg , A ñaõ thanh toaùn tieàn cho B vaø B cam keát seõ giao haøng cho A trong 20 chuyeán haøng , moãi chuyeán 100 kg khí ni tô loûng?

  Bạn nào có thể giúp mình với,giá thùng chứ tính hải quan như thế nào khi nhập nhiều lần như vậy?


 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: bài tập tính thuế,nhờ các bạn giải giúp

  bazabum có thể nói rõ hơn ko? về thùng chứa ây? cái thùng chứa ấy mình thấy nó kodc hợp lý lắm. mỗi thùng chứa được 10kg nito lỏng? mà mỗi thùng sử dụng dc nhìu lần? ý của bạn chỗ này là sao? theo mình hiểu chỗ này không phải các thùng đó đã được nạp đầy nito lỏng và đóng vào container vận chuyển đến việt nam sao? nếu tái sử dụng thì chẳng phải xảy ra tái xuất các thùng trống
  Hay ý bạn là hàng nhập cảng các thùng chứa ấy mới được nạp đầy nito? #-o ?

 3. #3
  Phản hồi: bài tập tính thuế,nhờ các bạn giải giúp

  đáng lẽ phải dùng hết 200 thùng để vận chuyển khí nhưng chỉ dùng 10 thùng, chia làm 20 lần nhập, và khí này đã được nạp trước khi vào việt nam, ý mình hỏi là mỗi lần nhập 10 thùng như vậy thì tính thuế ntn? đây là bt thầy mình ra nhưng ko nói đáp án chỉ có thế này nè:
  1 – Khí ni tơ lỏng: 0,5 USD x 100 kg = 50 USD
  2- Bình chứa: 10 USD x 10 thùng = 100 USD
  3 – Chia bình quân 20 lần: 10 USD / thùng : 20 lần = 0,5 USD/ lần vận chuyển

  trị giá hải quan
  A 55 USD (cộng 1 và 3 )
  B 150 USD ( cộng 1 và 2 )
  C 50 USD ( cộng 1 )

  vậy đáp án là câu nào vậy?

 4. #4
  Phản hồi: bài tập tính thuế,nhờ các bạn giải giúp




  Trích dẫn Gửi bởi bazabum
  đáng lẽ phải dùng hết 200 thùng để vận chuyển khí nhưng chỉ dùng 10 thùng, chia làm 20 lần nhập, và khí này đã được nạp trước khi vào việt nam, ý mình hỏi là mỗi lần nhập 10 thùng như vậy thì tính thuế ntn? đây là bt thầy mình ra nhưng ko nói đáp án chỉ có thế này nè:
  1 – Khí ni tơ lỏng: 0,5 USD x 100 kg = 50 USD
  2- Bình chứa: 10 USD x 10 thùng = 100 USD
  3 – Chia bình quân 20 lần: 10 USD / thùng : 20 lần = 0,5 USD/ lần vận chuyển

  trị giá hải quan
  A 55 USD (cộng 1 và 3 )
  B 150 USD ( cộng 1 và 2 )
  C 50 USD ( cộng 1 )

  vậy đáp án là câu nào vậy?
  àh ok mình hiểu ý bazabum rồi.
  thực tế hải quan sẽ đánh thuế trên hàng thực nhập. kiểm tra lượng hàng bi nhiu thì đánh thuế bi nhiêu vì vậy phuong án : (cộng 1 và hai là đúng) nếu chia ra 20 lần nhập thì có phải chúng ta sẽ phải khai hải quan 20 lần đúng với số lần hàng về. thùng chưa cũng dc xem là 1 phần ko thể tách rời sản phẩm nhập về ( giống bao bì ) nên bị đánh thuế bình thường
  Thân./

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Anh em ơi! Giúp mình giải bt thuế này với :((
  Bởi phuonglinh trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-29-2016, 08:51 PM
 2. Nhờ anh chị nào giải giúp dum bài tập thuế này
  Bởi Meoluoingungay trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 28
  Bài viết cuối: 09-29-2016, 08:44 PM
 3. các anh chị giải giúp em bài thuế này với
  Bởi aukid412 trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-17-2013, 04:34 AM
 4. Giúp mình giải đáp tình huống thuế này nha.
  Bởi dungthinh225 trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-06-2010, 09:18 PM
 5. các anh chị giải giúp e mấy bài ậtp thuế này
  Bởi xomthulo trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-11-2009, 03:09 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •