mình sắp thuyết trình môn luật kinh tế và mảng nhóm mình làm là công ty cổ phần chứng khoán , và mình đang cần tìm khái niệm về công ty cồ phần chừng khoán , bạn nào biết có thể chỉ giúp mình với nha .Thank các bạn