Cho mình hỏi về 2 vấn đề này nha:
1/Quyển "Món súp gà cho tâm hồn" cả Jack Canfield và Mark Victor Hansen là kết quả của sự sưu tầm những câu chuyện của người khác. Việc sao chép như thế có bị cho là phạm pháp vì vi phạm bản quyền hay không?
2/Chị mình định viết một cuốn sách. Chị ấy tìm trên mạng thấy có nhiều tấm hình đẹp và bài thơ hay nên muốn chèn vào quyển sách của chị nhưng chị lại sợ vi phạm bản quyền. Điều này có đúng với kho dữ liệu Internet không? Nếu có, làm ơn bày cho mình cách giải quyết với!
Xin cám ơn! ~X(