Ray Kroc, ông chủ tập đoàn McDonalds đã thuyết phục 2 anh em McDonalds bán lại thương hiệu rồi nhượng quyền khắp nước Mĩ.
Vậy cho mình hỏi sau khi mua 1 thương hiệu nào đó thì thương hiệu đó trở thành của mình luôn hay phải chia % cho người chủ cũ dựa trên lợi nhuận thu được (giống như tác giả hưởng tiền tác quyền khi tác phẩm được tái bản). Còn "nhượng quyền" ở đây là gì thế các bạn? Giải thích giùm mình với! Cám ơn!