Hiện nay chính phủ và ngân hàng nhà nước đang thực hiện chiến lược giảm lãi suất ngân hàng nhưng quy định của Thông Tư số 13/2010/TT-NHNN lại quy định tỉ lệ cho vay và bảo đảm an toàn toàn tín dụng. Theo đó khi áp dụng thông tư này ngân hàng phải đảm bảo ít nhất 20% vốn không được cho vay, tức chỉ cho vay đến 80% vốn huy động trong nhân dân. Điều đó có nghĩa là vốn huy động từ tiền gửi của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, vốn tự có, vốn đầu tư của các tổ chức ... chỉ để bảo lãnh vay, đầu tư tài chính ... Mà ước tính số vốn này có thể chiếm đến 20% trong tổng số vốn hiện có của các ngân hàng thương mại. Như vậy thì số vốn có thể cho vay bị hạn chế đi rất nhiều. Kết quả tất yếu kéo theo là các ngân hàng thương mại muốn mở rộng cho vay thì phải huy động thêm vốn, hoặc các ngân hàng đã cho vay vượt quá số quy định phải huy động bù vào để đáp ứng tiêu chuẩn của thông tư này. Như vậy tình hình huy động vốn của các ngân hàng thương mại sẽ nhộn nhịp trở lại. Cầu về vốn tăng thì khó có thể có chuyện lãi suất giảm, mà ngược lại lãi suất rất có thể sẽ tăng lên.
Bạn đọc VnEcon có ý kiến gì về 2 vấn đề trái chiều này không?