Kả nhà oy em đang mắc trong một câu hỏi của bai luận mong đc mọi ng giúp đỡ càng sớm càng tốt.(Mai em phải nộp bài rùi):20:
Câu hỏi:Thuế là gì? hãy trình bày vai rò điều tiết vĩ mô nền kinh tế của thuế. Khi nền kinh tế đang trong tình trạng tăng trưởng nóng nên tăng thuế hay giảm thuế và ngược lại? Tại sao?
Kả nhà júp em nha:8: