có ai biết số lượng doanh nghiệp tư nhân và số lượng hộ kinh doanh cá thể ở nước ta năm 2010, hay là năm 2011 thì càng tốt, e phải làm bài tập luật mà có liên quan đến những thông tin đó. Mọi người giúp e với nha. Thanks