tớ có 1 bài tập lập
1. tờ khai thuế GTGT trong 1 tháng
2. tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1
3. tờ khai thuế TN cá nhân theo tháng hoặc quý
trên phần mềm HTKK 2.5.3 với số liệu tự làm? tớ xem mà k hiểu?
Các bạn giúp tớ xem cần những tờ khai và phụ lục nào? cách làm như thế nào?
Cảm ơn trước na