Tiêu điểm kinh tế thế giới tuần từ ngày 28/03 đến ngày 01/04 là báo cáo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4 của Anh và Canada cùng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, Nhật, Đức, Ý và Eurozone.

Tiêu điểm kinh tế Mỹ

Sự kiện kinh tế đáng chú ý nhất trong tuần tới của Mỹ là bản báo cáo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu (01/04). Theo ước tính, tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 vẫn duy trì ở mức 8.9% như trong tháng 2.

Mỹ sẽ công bố chi tiêu cá nhân và thu nhập cá nhân tháng 2 vào thứ Hai (28/03). Theo dự báo, chi tiêu cá nhân tháng 2 tăng 0.6%, khả quan hơn mức 0.2% trong tháng trước; trong khi thu nhập cá nhân có thể giảm 0.4%, nhẹ hơn mức giảm 1% trong tháng 1.

Vào thứ Sáu (01/04), Viện quản lý nguồn cung (ISM) công bố chỉ số ISM sản xuất tháng 3. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số này đạt 61 điểm, thấp hơn mức 61.4 điểm trong tháng 01.

Ngoài những số liệu quan trọng trên, nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào chi tiêu xây dựng, cùng các báo cáo về thị trường lao động thông qua báo cáo việc làm của ADP, số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ và số người nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần.

Tiêu điểm kinh tế quốc tế

Số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4/2010 của Anh sẽ được công bố vào ngày 29/03. Theo dự đoán, GDP quý 4/2010 vẫn duy trì mức tăng trưởng 1.5% so với cùng kỳ năm trước.

Canada sẽ công bố GDP tháng 1 vào thứ Năm (31/03) với ước tính tăng trưởng 0.5%, bằng mức tăng trưởng trong tháng 12/2010.

Nhật, Đức, Ý và Eurozone sẽ lần lượt công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 vào 29/03, 31/03 và 01/04. Theo ước tính của các nhà kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 của Nhật, Ý và Eurozone vẫn duy trì ở mức 4.9%, 8.6% và 9.9%. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 02 của Đức được dự báo giảm xuống 7.2%, thấp hơn mức 7.3% trong tháng trước.Theo: VietStock