Mặc dù bạn có thể là nhà đầu tư nhỏ, nếu bạn muốn cực kỳ thành công hãy chắc chắn rằng mình cũng có tầm nhìn để tạo thêm giá trị cho bất cứ Bất Động Sản nào bạn mua. Hãy nghĩ về khả năng nhìn nhận của bạn về việc tạo thêm những giá trị chưa được khám phá trước khi bạn thực sự quan tâm tới việc bỏ tiền ra mua một bất động sản. Bạn phải suy nghĩ sáng tạo để có thể sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất bất động sản đó. Ví dụ, bạn có thể mua một khu nhà để nâng cấp ở một khu có vị trí đẹp và cải tiến nó, hoặc xây thêm phần phụ, tăng thêm số căn hộ hoặc chất lượng nhà thuê.

Luôn có cầu về địa điểm tốt và người ta sẽ luôn trả một cái giá cao cho một địa điểm đó. Bạn cần phải tránh cái bẫy của việc chỉ kiếm những mức giá trung bình trên thị trường Bất Động Sản địa phương và hãy sẵn sàng “ trả giá cao” nếu việc trả giá cao đưuọc đảm bảo.

Xem thêm các bài viết về các dự án bất động sản nên đầu tư của chúng tôi tại shophouse bình chánh
Nói cách khác, cái gọi là “mức giá thị trường trung bình” của một Bất Động Sản được tính toán dựa trên nguồn thông tin hạn chế liên hệ tới toàn bộ khu vực xung quanh nó mà không phải là giá trị của một bất động sản cụ thể có diện tích mong muốn và một vị trí tốt hơn.
Xem thêm các bài viết về các dự án bất động sản nên đầu tư của chúng tôi tại thông tin dự án lovera premier


Bạn có thể sẽ phải trả giá cao hơn từ 50 đến 100% để có được một khu Bất Động Sản tốt ở một vị trí đẹp, nhưng sẽ rất đáng kể để làm như vậy nếu nó cho phép bạn thu hút khách thuê hoặc những người mua có đẳng cấp và nếu bạn có thể cải tiến khu bất động sản đó để thu được giá trị cao nhất từ nó.

Xem thêm các bài viết về các dự án bất động sản nên đầu tư của chúng tôi tại https://sunlandsg.vn/
Những cách sáng tạo khác là xây một tòa nhà khác hay tạo ra sự tiện nghi cho bất động sản, thay đổi cách sử dụng từ nhà chung cư sang kinh doanh thương mại hay ngược lại, hay tìm một sự khác biệt nadfo đó hoặc thay đỏi cách bài trí không gian. Tất cả những việc làm ở trên đều là cách làm tăng giá trị Bất Động Sản.

View more random threads: