mọi người làm ơn giúp mình phân biệt thuế gtgt bằng phương pháp trực tiếp thì khác gì với thuế có khấu trừ.
và thế nào là thuế khấu hao,và thuế gtgt bằng phương pháp trực tiếp.:20:[-O<[-O<[-O<:20::20: