mình có 1 câu hỏi thế này : nếu có 1 người hay 1 tố chức nào đó từ nước ngoài gửi vào tài khoản của mình 10 triệu $( mười triệu đô la) .và số tiền này ko biết có hợp pháp không , thì chắc là mình sẽ bị điều tra. nhưng mình xin hỏi giã sử như nếu bị điều tra thì mình sẽ phải bị hỏi những câu hỏi gì? và nếu đây là số tiền không hợp pháp thì liệu mình có bị vi phạm pháp luật hay không?
xin mọi người chỉ bảo tận tình, thành thật cảm ơn.