Mình đang học môn thuế và có một số câu hỏi về thuế tiêu thụ biệt,mình cũng đã search mạng nhưng vẫn cần sự trợ giúp của mọi người. Ai biết giúp mình với nhé.
1.Vì sao nhà nước ta lại đánh thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao vào những hàng hóa chịu thuế TTĐB.
2.Phương pháp tính thuế trong các trường hợp sau,ccho ví dụ cụ thể:
- Sản xuất tiêu thụ trong nước.
- Nhập khẩu tiêu thụ trong nước.
-Xuất khẩu
- Dịch vụ chịu thuế