giúp mình tình huống này với!!! Thanks!!!
CTy A lô hàng hóa 200 đvị, giá nhập điều kiện CIF. Tp HCM qui ra VNĐ 120.000.000đ/đvị hàng hóa, thuế suất thuế NK theo mức thuế tuyệt đối 50.000.000 đ/đvị hàng.
Hãy tính thuế NK lô hàng.