Chậm làm sổ đỏ có thể bị phạt, miễn thị thực cho 7 nước, cấm bán rượu và thuốc lá trên mạng...là những luật mới đã được áp dụng từ năm 2015 này. Mời các bạn cùng tham khảo!

<iframe width="500" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/mobgQK3Nsy8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>