Cho mình hỏi doanh thu tính thuế khi xuất khẩu tính theo giá CIF hay giá FOB. trong cuốn sách Thuế của tác giả Phan Thị Cúc nhà xuất bản tài chính phần trắc nghiệm mình làm lúc thì tính theo giá CIF lúc thì tính theo giá FOB. Có ai biết giải thích mình với ! Cảm ơn nhiều