Tôi đang lập một dự án xây dựng nhà máy sản xuất xỉ titan nhưng không rành về thuế của Nhà nước áp dụng vào dự án này như thế nào, ace nào có thể trao đổi, hoặc cho tôi biết dự án của tôi chịu các loại thuế nào? thanks ace