Ai có thể giúp mình không? Mình muốn làm lại tờ khai trình tình hình sử dụng lao động cho công ty nhưng không biết làm sao hết? (Biểu 1)
Cty ty mình năm 2004 có làm tờ khai trình nộp lên phòng lao động - thương binh xã hội rồi. Nhưng từ đó chẳng báo cáo tăng giảm gì hết. Mình mới lên phòng lao động thương binh xã hội hỏi thì trên đó nói về "khai lại" nhưng mà không biết làm sao. Trên đó chỉ cho cái biểu 01 thôi ah. Nói khi nào làm xong thì nộp 2 bản nhưng mình không biết điền sao hết.