Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1

  bài tập luật kinh tế

  mn ui giúp mình với. có tình huống ntn nhé:
  doanh nghiệp A và B giao kết 1 hợp đồng theo đó, B nhập giày để bán vào mùa đông theo đúng yêu cầu về kích cỡ,... của A và giao hàng cho A. B đã kí hợp đồng mua lô hàng như trên của DN C (Trung Quốc)để chuyển cho A. Do có sự biến động trên thị trường nên C không đủ hàng giao theo thoả thuận, C thông báo với B là sẽ giao hàng chậm trong 2 tháng. Vì vậy B không có hàng để giao cho A-> A k có hàng bán vào mùa đông, đến khi hàng đc giao thì đã hết thời điểm có thể bán hàng nên A chịu nhiều thiệt hại=> A, B xảy ra tranh chấp. Hỏi:
  1. Nếu A kí với B hợp đồng uỷ thác , cơ sỏ pháp lý nào để A đòi A bồi thường thiệt hại
  2. Nếu A kí với B hợp đồng làm đại lí cho A thì trách nhiệm pháp lí có gì khác biệt k, tại sao?
  mình mới học nên k rõ lắm, mong mn giúp mình nha. thanks nhiều lắm!

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Căn cứ vào điều 302, 303, 304, 305, 306, 307 luật thương mại
  Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.
  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:
  - Có hành vi vi phạm hợp đồng;
  - Có thiệt hại thực tế;
  - Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.
  Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Đồng thời, bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất kể cả tổn thất đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra; nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được.
  Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
  Lưu ý quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại
  Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  tks p nha! còn ý thứ 2 mình chưa rõ???

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  mấy hôm nay tôi bận việc quá, nên không trả lời bạn rõ ràng hơn, mong bạn thông cảm.
  hợp đồng ủy thác
  Các quan hệ uỷ thác mua bán hàng hoá được tổ chức trên cơ sở hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng này được gọi là bên uỷ thác và bên được uỷ thác. Bên được uỷ thác là một thương nhân thực hiện dịch vụ uỷ thác để nhận lệ phí (bên làm dịch vụ). Bên uỷ thác là người giao dịch vụ, yêu cầu bên được uỷ thác thực hiện mua bán hàng hoá theo yêu cầu của mình và trả lệ phí (bên thuê dịch vụ). Bên được uỷ thác phải là một thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với mặt hàng được uỷ thác, ngược lại bên uỷ thác không nhất thiết phải là thương nhân.
  Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá xét về bản chất là một hợp đồng dịch vụ. đây là hợp đồng vừa có thể mang tính dân sự đối với một bên (nếu bên uỷ thác không phải là thương nhân), vừa mang tính thương mại đối với bên kia (bên được uỷ thác). Ví dụ việc bán sản phẩm hoặc tác phẩm của người thợ thủ công hoặc nghệ nhân có thể là hành vi thuần tuý dân sự, song việc bán hàng ký gửi cho người khác của chủ cửa hàng nhận ký gửi bao giờ cũng là hành vi thương mại. Đối với các quan hệ pháp lý như vậy, quyền lợi hợp pháp của các chủ thể được bảo đảm bằng cách: thương nhân không được viện dẫn các quy định đặc thù của LTM và áp dụng các quy định này đối với bên dân sự, song ngược lại, nếu có lợi cho minh, các bên dân sự có quyền lựa chọn: (i) hoặc áp dụng các quy định của BLDS mà không áp dụng LTM, (ii) hoặc áp dụng LTM nếu họ muốn. Nếu khởi kiện các bên uỷ thác không phải là thương nhân, bên được uỷ thác chỉ có thể kiện tại toà dân sự. Song ngược lại nếu bên uỷ thác khởi kiện bên được uỷ thác thì có thể lựa chọn toà kinh tế hoặc toà dân sự.
  Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản. Hợp đồng này có thể có các nội dung chủ yếu sau:
  (i) tên, địa chỉ của các bên,
  (ii) hàng hoá được uỷ thác mua bán: là hàng hoá được lưu thông trên thị trường Việt Nam. Bên được uỷ thác phải có giấy phép kinh doanh phù hợp với hàng hoá đó. Để xác định tính phù hợp cần căn cứ vào chủng loại hàng hoá và các tập quán thương mại. Nếu bên được uỷ thác không được phép kinh doanh mặt hàng phù hợp, hợp đồng uỷ thác có thể bị vô hiệu.
  (iii) số lượng, chất lượng, quy cách, giá cả và các điều kiện khác,
  (iv) thời hạn hiệu lực của hợp đồng uỷ thác.
  (v) Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định chi tiết trong LTM. Bên được uỷ thác có nghĩa vụ thực hiện mua bán hàng hoá đúng theo chất lượng, só lượng, quy cách, giá cả, địa điểm và các thoả thuận khác trong hợp đồng uỷ thác. Bên được uỷ thác phải tự mình tiến hành các dịch vụ uỷ thác đã đảm rnhận, không được giao cho người thứ ba làm thay nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên uỷ thác. Bên được uỷ thác có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác. Bên được uỷ thác có quyền yêu cầu bên uỷ thác cung cấp các thông tin, tài liệu hoặc phương tiện cần thiết, có quyền yêu cầu trả phí uỷ thác. Phí uỷ thác do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận thì áp dụng nguyên tắc chung: bên uỷ thác phải trả một khoản tiền công ở mức trung bình đối với công việc cùng loại tại thời điểm và địa điểm hoàn thành dịch vụ uỷ thác. Thời điểm phát sinh phí uỷ thác do các bên thoả thuận, ví dụ bên uỷ thác ứng trước một phần phí uỷ thác trước khi dịch vụ được hoàn thành.
  Trong khi thực hiện dịch vụ uỷ thác mua bán hàng hoá thường xuất hiện một quan hệ ba bên giữa bên uỷ thác, bên được uỷ thác và các bên thứ ba (người mua hoặc bán hàng hoá được uỷ thác). Bên được uỷ thác nhân danh chính mình tham gia các giao dịch với bên thứ ba, song phải tuân thủ những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác. Vì vậy, ở đây xuất hiện vấn đề: liệu bên được uỷ thác có liên đới chịu trách nhiệm trước bên uỷ thác đối với những thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng của người thứ ba gây ra cho bên uỷ thác hay không? Ví dụ, hàng nhận bán ký gửi đã được bán, song khách hàng không thanh toán tiền hoặc bên được uỷ thác mua sắm thiết bị cho bên uỷ thác, song hàng hoá của người cung cấp không đạt chất lượng đã thoả thuận. Có lẽ nhằm tìm một giải pháp chung cho vấn đề này, LTM quy định bên được uỷ thác không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã giao cho bên uỷ thác, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Tuy nhiên cần làm rõ khái niệm trách nhiệm, bao gồm sự gánh chịu rủi ro đối với tài sản hay cả nghĩa vụ bảo đảm chất lượng và các tiêu chí khác về hàng hoá mà các bên đã thoả thuận.
  Đối với những vấn đề mà pháp luật chưa quy định cụ thể, giải pháp tối ưu nhất là các bên thoả thuận chi tiết nghĩa vụ của mình trong hợp đồng. Việc không thoả thuận chi tiết đồng nghĩa với sự tiềm ẩn những rủi ro pháp lý. Nếu bên được uỷ thác đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của rmình hoàn toàn không có lỗi trong khi lựa chọn các bên thứ ba để mua bán hàng hoá thì ít có lý do để buộc họ phải chịu trách nhiệm liên đới cho những vi phạm hợp đồng của bên thứ ba. Bên được uỷ thác không phải là người bảo lãnh hay tiếp nhận nghĩa vụ thay cho bên thứ ba, cũng không có trách nhiệm phải bảo đảm rằng bên thứ ba sẽ thực hiện đúng và đầy đủ hợp đồng. Tuy nhiên, nếu bên được uỷ thác có lỗi, ví dụ: (i) cố ý không nêu tên và địa chỉ của bên thứ ba (vì sợ rằng sau lần chắp nối đầu tiên, trong các giao dịch tiếp theo các bên tự giao kết hợp đồng mà không cần đến dịch vụ trung gian của bên được uỷ thác), (ii) không tuân thủ chỉ dẫn của bên uỷ thác, thì có thể phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các thiệt hại gây ra cho bên uỷ thác.
  đại lý mua bán hàng hóa
  Đại lý mua bán hàng hoá là một hành vi thương mại, theo đó một thương nhân nhân danh chính mình mua hoặc bán hàng hoá cho một thương nhân khác để hưởng thù lao. Thương nhân tiến hành dịch vụ mua bán hàng hoá được gọi là bên đại lý. Thương nhân giao hàng hoặc tiền cho đại lý bán hoặc mua được gọi là bên giao đại lý.
  Quan hệ đại lý mua bán hàng hoá khác với quan hệ đại diện thương mại ở chỗ: người đại diện không nhân danh chính mình mà nhân danh người được đại diện để giao dịch, còn bên đại lý tham gia các giao dịch với danh nghĩa của chính mình.
  Tuy có nhiều điểm giống nhau song đại lý mua bán hàng hoá khác với uỷ thác mua bán hàng hoá. Bên đại lý và bên giao đại lý đều phải là thương nhân. Quan hệ đại lý mua bán hàng hoá thường không mang tính vụ việc đơn lẻ mà là một quá trình hợp tác kéo dài, trong đó các bên đại lý đều chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và có nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý. Sự phụ thuộc về vốn, công nghệ, đường lối tiêu thụ sản phẩm của bên đại lý vào bên giao đại lý đạt đến một mức độ chặt chẽ hơn so với quan hệ uỷ thác.
  Tuỳ theo những tiêu chí khác nhau mà đại lý mua bán hàng hoá có thể được chia thành nhiều loại khác nhau:
  - Đại lý hoa hồng là hình thức mà bên đại lý thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá theo giá do bên giao đại lý ấn định để hưởng thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm do các bên thoả thuận trên cơ sở giá đã ấn định. Khoản thù lao tính theo cách này được gọi hơi lạ song khá phổ biến là hoa hồng.
  - Đại lý bao tiêu là hình thức mà bên đại lý thực hiện việc mua bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá theo giá do bên giao đại lý ấn định để hưởng thù lao. Thù lao được hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thức tế so với giá do bên giao đại lý ấn định.
  - Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định, bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số hàng hoá nhất định.
  - Tổng đại lý: là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.
  Hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá
  Giống như các quan hệ uỷ thác mua bán hàng hoá, các quan hệ đại lý mua bán hàng hoá cũng được tổ chức trên cơ sở hợp đồng. Xét về bản chất hợp đồng đại lý cũng là một hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản. hai bên tham gia hợp đồng đều phải là thương nhân được phép kinh doanh mặt hàng dự định là đối tượng của quan hệ đại lý.
  Ngoài các nội dung như: tên địa chỉ của các bên, hàng hoá đại lý, hình thức đại lý, thù lao đại lý, thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý, trong thực tiễn, hợp đồng đại lý mua bán hàng hoá còn bao gồm nhiều điều khoản quan trọng khác nữa như: chủng loại, quy cách, số lượng, chất lượng hàng hoá, thời gian địa điểm giao hàng, giá mua bán tối đa tối thiểu, các bảo đảm thực hiện hợp đồng như ký quỹ, thế chấp, bảo hành hỗ trợ kỹ thuật cho bên đại lý tổ chức quảng cáo, tiếp thị, thời hạn hợp đồng có hiệu lực, thời gian thông báo chấm dứt hợp đồng, nghĩa vụ thông tin bảo mật của các bên.
  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên được quy định trong luật thương mại ( LTM) .
  Bảo đảm thực hiện hợp đồng. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng như ký quỹ, thế chấp tài sản được LTM thiết kế như là một thứ quyền hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.
  Quyền sở hữu đối với hàng hoá. Khi hàng hoá được giao cho bên đại lý, phát sinh những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền tài sản và trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Quan hệ đại lý khác với mua bán hàng hoá ở chỗ, bên đại lý không phải là người mua hàng của bên giao đại lý. Hàng hoá được giao cho bên đại lý để người này tiếp tục bán cho người thứ ba. chỉ khi hàng hoá được bán, quyền sở hữu hàng hoá mới chuyển từ bên giao đại lý cho bên thứ ba. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý bên giao đại lý là chủ sở hữu hàng hoá, nếu các bên không có thoả thuận khác. Các bên cần thoả thuận phân chia việc gánh chịu rủi ro đối với hàng hoá đã giao cho bên đại lý.
  LTM quy định bên đại lý chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và quy cách hàng hoá sau khi nhân. Song song với quy định đó, LTM cũng quy định trách nhiệm của bên giao đại lý đối với những vấn đề nêu trên. Sự chống chéo này có lẽ là một khiếm khuyết trong kỹ thuật lập pháp chứ không bao hàm một vấn đề pháp lý đáng kể nào. Để đơn giản hoá vấn đề này có thể mô tả các quan hệ trong đại lý mua bán hàng hoá một cách giản lược như sau:
  Bên giao đại lý Bên đại lý Bên thứ ba
  (Nhà sản xuất) (Bên bán) (Bên mua)
  Trong quan hệ mua bán với bên thứ ba, bên đại lý xuất hiện với tư cách là người bán, do vậy phải thực hiện các nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách và các thoả thuận khác trong hợp đồng mua bán. Nếu có lỗi vi phạm những nghĩa vụ đó, bên đại lý chịu trách nhiệm trước bên thứ ba.
  Trong quan hệ với bên giao đại lý, bên đại lý có trách nhiệm bảo quan hàng hoá. Bên giao đại lý có trách nhiệm giao hàng cho bên đại lý đúng số lượng, chất lượng và các thoả thuận khác. Nếu vi phạm những nghĩa vụ hợp đồng đó, bên giao đại lý có trách nhiệm trước bên đại lý.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin nhé

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-18-2016, 05:11 PM
 2. Luận án tiến sĩ kinh tế - luật tải tham khảo
  Bởi nguyenngoc20 trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-26-2011, 06:02 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •