Công ty mình ký hợp đồng gia công với một trung tâm xã hội, bên họ không xuất được hoá đơn, mình phải làm ntn để chi phí đó được coi là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Mong các bạn cho ý kiến giúp mình! Thanks