Mình đã tích lũy được một số tiền và sắp tới định mượn thêm bạn bè một ít nữa để dài vốn kinh doanh.

Nhưng đang thắc mắc thủ tục, quy trình vay mượn, trả tiền như thế nào cho hợp lý?

Khi vay thì mình nên viết giấy vay mượn như thế nào? gồm những nội dung gì?

Khi trả thì mình cần làm gì? hủy giấy vay nợ đó như thế nào? cần lập thêm văn bản gì mới không? lưu giữ các giấy tờ này đến khi nào?

Đặc biệt là làm sao để tránh việc mình trả nợ rồi mà người ta vẫn đòi nợ?