Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2011 được IMF dự báo tăng 13,5% so với năm trước, đến năm 2012 sẽ giảm xuống 6,7%.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới 2011, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay ở mức 6,3% giảm so với 6,8% của năm 2010, và quay trở lại mức 6,8% trong năm 2012.

Cơ sở hạ tầng vẫn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, đầu tư của các doanh nghiệp dự báo tăng lên khi sức ép về năng suất tăng lên và các điều kiện về nguồn vốn vẫn được hỗ trợ.

Tăng trưởng kinh tế của 5 nền kinh tế khu vực ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, được dự báo tăng trưởng 5,4% trong năm 2011 và 5,7% trong năm 2012.

So với dự báo tăng trưởng trong tháng 1, IMF đã hạ 0,1% dự báo của năm nay và giữ nguyên mức dự báo trước đó với năm 2012.

Trong 5 nước kể trên, Indonesia vẫn dẫn đầu tăng trưởng với mức tiêu dùng mạnh mẽ và hồi phục đầu tư.
Theo: gafin.vn