Kinh tế nhà nước là việc nhà nước làm kinh tế thay vì chỉ làm việc quản lý xã hội..Và khi làm cả 2 chân vừa "đá bóng" vừa "thổi còi" thì nhìn chung là không ổn... ngoài ra thường sinh ra một lớp người...